Etno-mozi (szombat) • 2013. március 30. szombat, 11.00–18.00 • Moziterem (II. em., a Vásárhelyi terem felé)

Szerkesztő: Kovács László – Konkam Stúdiókonkam_logo
  BBF_logo-kicsi
 

 palantir_logo01 


NM_logo1

Válogatás a Bokréta és Biciklilánc – Magyar néprajzi filmfesztivál (2011) filmjeiből

11.00 Átánytól Chicago-ig – portréfilm Hofer Tamás néprajzkutatóról
rendező: Csorba Judit Dorottya
vágó: Krámos Zsolt
operatőr: Tari János
Producer: Fejős Zoltán
gyártó: Néprajzi Múzeum
hossz: 74 perc
A néprajztudomány és az antropológia területén végzett közel hatvan éves munkásságáról beszél Hofer Tamás a róla készült portréfilmben, amely 80. születésnapjára készült el. A rendkívül gazdag életpálya számos állomása, a Magyarország és Erdély több településén végzett néprajzi gyűjtőmunka, a nemzetközileg is elismert elméleti kutatások, külföldi tanulmányutak vagy a múzeumi rendszerező munka között kitüntetett helyet foglal el az Átányi kutatás. Ezért a film készítői ellátogattak Átányba is, ahol Hofer Tamás az egykori adatközlőkkel együtt idézi fel a terepmunka emlékezetes pillanatait.

In the documentary, dedicated to Tamás Hofer for his 80th birthday, he talks about his 60 years' work in the field of ethnography and anthropology. Above all his diverse research works, fieldwork in numerous villages of Hungary and Transylvania, research as a fellow professor at American universities, and his systematic work at the Museum of Ethnography, stands his most significant fieldwork in the village of Átány. The filmmakers accompanied Tamás Hofer to Átány to document how the ethnographer and the villagers conjure up memories of his fieldwork between 1951 and 1963.

12.15 „…hogy közösségben nőjenek fel…” 
rendező, operatőr, vágó: Vörös T. Balázs
producer: Buglya Sándor
gyártásvezető: Szederkényi Miklós
gyártó: Dunatáj Alapítvány
hossz: 25 perc
A sepsiszentgyörgyi Őrkő cigány közössége nem csupán nyelvi és vallási, hanem ezernyi kulturális szállal kötődik a helyi magyar közösséghez. Az elmúlt évtizedek politikai és gazdasági válságai nyomán sorra megkérdőjeleződtek a százados együttélési és konfliktuskezelési stratégiák. Az elszigetelődés egyik helyi jelképévé vált az őrkői fal is, ami csekély mérete ellenére kulturális és nemzeti közösségeket választ el egymástól.

The gypsy community of "Őrkő" lives in strong cultural interaction with the local hungarian community. The changes of the last twenty years transformed their relations. The wall between the two ethnic goups could became a reality?

12.40 „Jó lovat nem kell ütni…”
rendező, operatőr, vágó: Vörös T. Balázs
producer: Buglya Sándor
gyártásvezető: Szederkényi Miklós
gyártó: Dunatáj Alapítvány
hossz: 25 perc
Több mint tízévnyi ismerkedés után szántam rá magam, hogy a sepsiszentgyörgyi őrkői cigányokról filmet forgassak. A legszebb történeteket a lótartással kapcsolatosan élhettem meg, és gyűjthettem össze. Őrkőn úgy tartják, hogy nem is igazi cigány, akinek nincs lova. A ló tartása, igázása, gyógyítása, kereskedelme és megannyi más vele kapcsolatos tevékenység, identitásuk részévé vált.

After more than ten years of anthropological research i tried to make a film about the gypsy comunity from "Őrkő" (Sepsiszentgyörgy, Romania). The most beautiful stories i saw there in connection with the relationship between gypsies and horses. All kind of activity with horses became a part of their identity.
 

13.05 A bugaci pásztor
rendező: Sári Zsuzsa
vágó: Welti György
operatőrök: Pálinkás István, Ficker Péter
hossz: 6 perc
Varga Mihálynak és családjának hétköznapjait átszínezi a paraszti életforma iránti vágyódás. A bugaci pásztor - ahogyan a környékükön nevezik - a múlt értékeit szeretné átmenteni a hétköznapokba. Ő nem megőrizni szeretné a hagyományt, hanem sokkal inkább a részese lenni.
 

13.15
A csángó zenész: Tímár Viktor 
rendező: Bogdányi Ferenc
operatőrök: Csordás László, Kiss János
hossz: 27 perc
Gyimes-Középlok falujában a csángó zenei hagyományok őrzője és folytatója Tímár Viktor. Életét a pásztorkodás és a zenélés töltötte be. Nagy örömére sok tanítványa keresi fel a környékről és Magyarországról, hogy együtt játsszák a régi dallamokat.

In the village of Gyimes-Középlok Viktor Tímár is the keeper and practicer of the traditional csangó musicianship. His life is made of sheperding and playing music. To his greatest joy many of his apprentices visit him from near and far to play the old tunes with him together.

13.40 A Hortobágy örökös pásztora
rendező, operatőr, producer: Cséke Zsolt
vágó: Csordás László
hossz: 56 perc
Hol volt, hol nem volt, valahol a hegyekben élt egyszer egy juhászember, akinek a legkisebb fia elment a pusztára szerencsét próbálni. A fiú, aki szintén apja mesterségét folytatta, hamarosan igen megkedvelte a végtelen rónaságot. Olyannyira, hogy amikor élete alkonyán visszaköltözött a hegyekbe, a szíve csak egyre a pusztára, a hőn szeretett Hortobágyra vágyott.

Once upon a time somewhere in the mountains there lived a shepherd whose youngest son went to the endless plain known as the puszta to try his luck. The son, who continued his father’s work, came to like the endless plain. He liked it so much that when he returned to the mountains in his twilight years his heart yearned for the puszta, his beloved Hortobágy.

14.40 A kincses Kodáros alján
rendező: Bogdányi Ferenc
operatőrök: Csordás László
gyártó: NYÍRI AFK
hossz: 21 perc
Az erdélyi Sóvidéken, Felsősófalván él egy legenda Dárius (Kodáros) kincséről. A titokzatos hegy alján lakik az idős házaspár, akik életük és szenvedésük történetét mesélik el töretlen hittel és reménnyel.

In the Transylvianian Saltland, in the village of Felsősófalva lives the legend of the treasure of Darius / Kodáros. At the foot of the mountain livesan old couple. They tell the tale of their life and suffering with unbroken faith, and hope.

15.00 A noszvaji hátikosár fonása 
rendező-operatőr: Nagyné Batári Zsuzsa
vágó: Hugyecsek Balázs
hossz: 8 perc
A film a speciális noszvaji hátikosár készítését mutatja be, a képkockákon az utolsó mesterember látható. Célunk a felvétellel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Észak-magyarországi falu tájegységében a látogatók szélesebb körű tájékoztatása. A film a kiállításban létrehozott, állandóan üzemelő moziban pereg.

The film represents the craft of special basket-weavers in Noszvaj. The last craftsman is documented with the help of the film. We aim to inform our visitors with the help of films in the Hungarian Open Air Museum’s Northern Hungarian village exhibition. The film can be seen in the exhibition’s constantly open cinema, as a basket-weaver lives in one of the cave-houses, constructed in the regional unit.
 

15.10
A szállások népe, Székelyvarság
rendező, operatőr: Karáth Imre
vágó: Polyák László
gyártó: Magistratum Stúdió
hossz: 42 perc
Az erdélyi Székelyvarság egyedülálló közösség, amely az időszakosan a hegyvidéki településre felköltözött családokból alakult ki mintegy 100 éve. A ma is nehezen megközelíthető, kb. 40 km2 területen, mintegy 350 család él. Az elszigeteltségük miatt jobban megőrizték ősi szokásaikat és a kézműves mesterségeket. Egy rendkívül összetartó, ám magára utalt közösség jött létre, amelynek családjai 10-20 km-es körzetben szétszórtan élnek, de rendszeresen találkoznak ünnepeiken. A film az Erdélyben is egyedülálló közösség mindennapjait mutatja be.

15.50 A tusnádi pityókás kenyér
rendező, operatőr: Bogdányi Ferenc, Csordás László
gyártó: NYÍRI AFK
hossz: 30 perc
Az erdélyi Tusnádon Jakab Dénes vállalkozó önerejéből, családja közreműködésével folytatja a pék mesterséget. Büszke arra, hogy az ő kenyere az egyedüli valódi 'pityókás' (burgonyás) kenyér.

In the Transylvanian Tusnad Dénes Jakab is a baker working out of his own power with the help of his family. He can proudly say that his bread is the true pityókás bread (made with potato).
 

16.20
Az erdőhorváti perec
rendező-operatőr: Nagyné Batári Zsuzsa
vágó: Hugyecsek Balázs
hossz: 2 perc
A híres erdőhorváti perecet már csak egy néni készíti kemencében, hagyományosan a településen. Mivel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Észak-magyarországi falu tájegységében van Erdőhorvátiból származó házunk, és a perecsütést mutatjuk be az enteriőrben, fontosnak tartottuk dokumentálni a sütést. A felvett film az erdőhorváti ház konyhájában megtekinthető, az enteriőrben.

The famous pretzel from Erdőhorváti is prepared by only one old lady in a traditional way, baked in an oven. As we have houses from Erdőhorváti in the Hungarian Open Air Museum’s Northern Hungarian Village regional unit and we present pretzel-baking in the interior we considered the documentation of the process in film important. The film can be seen in the kitchen of the dwelling house from Erdőhorváti, in the interior.

16.25 Bács a Hargitán
rendező: Daczó Dénes
operatőr: Elekes Zsolt
hossz: 10 perc
A pásztorkodás ősi foglalkozás, azonban a hagyományos életforma egyre jobban változásra, eltűnésre ítéltetett a kényszerítő szabályozások miatt. A film ezt az eltűnő világot próbálja megörökíteni, amely ember és természet harmóniájáról tanúskodik. A bács (bacsó), a számadó juhász, maga is érzi, nem tudna élni a megszokott életforma nélkül.

16.35 Drótostótok a Zemplénben
rendező-operatőr: Nagyné Batári Zsuzsa,
operatőr, vágó: Hugyecsek Balázs, Rizmayer Péter
hossz: 17 perc
A film a drótostótok mesterségét mutatja be két ma is élő zempléni mester munkáján keresztül, prezentálva a drótozást, foltozást, fenekelést, tepsikészítést. Célunk a felvétellel a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Észak-magyarországi falu tájegységében a látogatók szélesebb körű tájékoztatása. A film a kiállításban létrehozott, állandóan üzemelő moziban fut.

The film represents the tinkers’ craft with the help of two masters, living in the Zemplén Hills. We aim to inform our visitors with the help of films in the Hungarian Open Air Museum’s Northern Hungarian village exhibition. The film can be seen in the exhibition’s constantly open cinema.

16.55 Fata Morgana
rendező: Cseke Eszter
operatőr: Ambrus Emese, Schneider Edit, Pikulic Dario
gyártó: Aristoteles Workshop, Színház-és Filmművészeti Egyetem, Deck Attack Productions
hossz: 22 perc
Egy eldugott faluban tengődő vénlegények meséje. Ebben a világban a legnagyobb kudarc az életben az, ha valaki nem házasodik meg. Azt beszélik, a faluban egy lány maradt hajadon: Elena. Ő az utolsó.

17.20 Húsvéti locsolkodás
rendező: Mráz Adrienn
hossz: 9 perc
Dabas-Sáriban a Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport lelkesen próbálja életben tartani a falu népszokásait. Ezek közé tartozik a húsvéti locsolkodás is, melynek lényege, hogy a kútból merített hideg víz felfrissítse a fiatal lányokat, nehogy elhervadjanak.

17.30 Madonnák nyomában 
rendező: Sztanó Hédi
operatőr: Mencseli Tibor
vágó: Kabdebó Katalin
gyártó: Duna TV Zrt.
hossz: 30 perc
A film utazás térben, időben; néprajz, kultúrtörténet, vallástörténet egyvelege.
Megosztás